Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

We nemen uw privacy serieus en in deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe magwheelstore.com (gezamenlijk "wij", "ons" of "onze") uw informatie verzamelt, gebruikt, deelt en verwerkt.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonsgegevens omvatten ook anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonsgegevens omvatten geen gegevens die onomkeerbaar zijn geanonimiseerd of geaggregeerd zodat wij niet langer in staat zijn om u, al dan niet in combinatie met andere informatie, te identificeren.

Veiligheid en beveiliging bevorderen

We houden ons aan de principes van legaliteit, legitimiteit en transparantie, gebruiken en verwerken de minste gegevens binnen een beperkt doel, en nemen technische en administratieve maatregelen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. We gebruiken persoonlijke gegevens om accounts en gebruikersactiviteiten te verifiëren, en om veiligheid en beveiliging te bevorderen, bijvoorbeeld door fraude te monitoren en verdachte of mogelijk illegale activiteiten of schendingen van onze voorwaarden of ons beleid te onderzoeken. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om de veiligheid van onze producten en diensten te helpen waarborgen.

Hier is een beschrijving van de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Ⅰ. Gegevens die u verstrekt: 

We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u onze producten en diensten gebruikt of anderszins met ons communiceert, zoals wanneer u een account aanmaakt, contact met ons opneemt, deelneemt aan een online enquête, onze online hulp of online chat-tool gebruikt. Als u een aankoop doet, verzamelen wij persoonsgegevens in verband met de aankoop. Deze gegevens omvatten uw betalingsgegevens, zoals uw creditcard- of bankpasnummer en andere kaartinformatie, en andere account- en authenticatiegegevens, evenals factuur-, verzend- en contactgegevens.

Ⅱ. Gegevens over gebruik van onze diensten en producten:

Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, kunnen we gegevens verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt, de unieke identificatie van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, uw besturingssysteem, het type internetbrowser dat u gebruikt, gebruiksinformatie, diagnostische informatie , en locatie-informatie van of over de computers, telefoons of andere apparaten waarop u onze producten of diensten installeert of gebruikt. Waar beschikbaar, kunnen onze diensten GPS, uw IP-adres en andere technologieën gebruiken om de geschatte locatie van een apparaat te bepalen, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Over het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze producten en diensten aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten aan te bieden en om ons en onze klanten te beschermen.

Ⅰ. Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten:

We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze producten, diensten en advertenties aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen. Dit omvat het gebruik van persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals gegevensanalyse, onderzoek en audits. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om u producten en diensten aan te bieden en voor bedrijfscontinuïteit. Als u deelneemt aan een wedstrijd of andere promotie, kunnen we de persoonlijke gegevens die u verstrekt gebruiken om die programma's te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels, die mogelijk meer informatie bevatten over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken, dus we raden u aan deze regels zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt.

Ⅱ. Met u communiceren:

Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot onze eigen producten en diensten, om met u te communiceren over uw account of transacties en om u te informeren over ons beleid en onze voorwaarden. Als u geen e-mailberichten meer wilt ontvangen voor marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op om u af te melden. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om uw verzoeken te verwerken en te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt. Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met externe partners die u marketingcommunicatie kunnen sturen met betrekking tot hun producten en diensten. Behoudens uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om uw ervaring met onze producten en diensten en op websites en applicaties van derden te personaliseren en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen.

OPMERKING: Houd er rekening mee dat u uw toestemming kunt intrekken door contact met ons op te nemen voor elk gebruik van uw hierboven beschreven gegevens waarvoor uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Definitie van "cookies"

Cookies zijn kleine stukjes tekst die worden gebruikt om informatie in webbrowsers op te slaan. Cookies worden veel gebruikt om identificatiegegevens en andere informatie op computers, telefoons en andere apparaten op te slaan en te ontvangen. We gebruiken ook andere technologieën, waaronder gegevens die we in uw webbrowser of apparaat opslaan, identificatiegegevens die aan uw apparaat zijn gekoppeld en andere software, voor vergelijkbare doeleinden. In deze Cookieverklaring verwijzen we naar al deze technologieën als "cookies".

Gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om onze producten en diensten aan te bieden, te beschermen en te verbeteren, bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, advertenties aan te bieden en te meten, gebruikersgedrag te begrijpen en een veiligere ervaring te bieden. Houd er rekening mee dat de specifieke cookies die we kunnen gebruiken, variëren afhankelijk van de specifieke websites en services die u gebruikt.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten aan te bieden of ons te helpen onze klanten te promoten. Persoonlijke gegevens worden alleen door ons met deze bedrijven gedeeld om onze producten, diensten en advertenties aan te bieden of te verbeteren; het zal niet worden gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Openbaarmaking of opslag, overdracht en verwerking van gegevens

Ⅰ. Voldoen aan wettelijke verplichtingen:

Vanwege de dwingende wetten van de Europese Economische Ruimte of het land waarin de gebruiker woont, bestaan ​​of hebben bepaalde rechtshandelingen plaatsgevonden en moet aan bepaalde wettelijke verplichtingen worden voldaan. Behandeling van persoonlijke gegevens van EER-ingezetenen --- Zoals hieronder beschreven, als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens worden gelegitimeerd: telkens wanneer we uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dergelijke verwerking gerechtvaardigd zijn op grond van artikel 6 (1) van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) ("AVG").

Ⅱ. Met het oog op een redelijke implementatie of toepassing van dit artikel:

We kunnen persoonlijke gegevens delen met al onze aangesloten bedrijven. In het geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint venture, toewijzing, spin-off, overdracht of verkoop of afstoting van ons gehele of een deel van ons bedrijf, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure, kunnen we alle en alle persoonsgegevens aan de betreffende derde partij. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en beschikbare rechtsmiddelen na te streven, onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

Ⅲ. Wettelijke naleving en beveiliging of bescherming van andere rechten

Het kan nodig zijn - door de wet, juridische procedures, rechtszaken en / of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont - dat wij persoonlijke gegevens vrijgeven. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we vaststellen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere kwesties van openbaar belang.

Uw Rechten

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist, volledig en up-to-date zijn. U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die we verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om te allen tijde te beperken of bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en gestandaardiseerd formaat te ontvangen. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we gegevens van u vragen om ons in staat te stellen uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, en om de persoonlijke gegevens die we bijhouden te zoeken en u deze te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of regelgevende vereisten ons toestaan ​​of verplichten om te weigeren om sommige of alle persoonlijke gegevens die we bewaren te verstrekken of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen een redelijke termijn, en in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Websites en services van derden

Wanneer een klant een link gebruikt naar een website van een derde partij die een relatie met ons heeft, aanvaarden wij geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid voor een dergelijk beleid vanwege het privacybeleid van de derde partij. Onze website, producten en diensten kunnen links bevatten naar of de mogelijkheid voor u om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die derden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de informatie of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die door ons worden verzameld via onze producten en diensten. We raden u aan het privacybeleid van derden te lezen voordat u verdergaat met het gebruik van hun websites, producten of diensten.

Gegevensbeveiliging, integriteit en retentie

We gebruiken redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te beschermen en te helpen voorkomen, en om de gegevens die we verzamelen correct te gebruiken. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring periodiek wijzigen om onder meer gelijke tred te houden met nieuwe technologieën, branchepraktijken en wettelijke vereisten. Als u onze producten en diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van de Privacyverklaring, betekent dit dat u de herziene Privacyverklaring accepteert. Als u niet akkoord gaat met de herziene privacyverklaring voor contact met ons, gebruik dan onze producten of diensten niet en neem contact met ons op om uw account te sluiten.